دی 27, 1400

درباره ما

بامن آخرین نسل از برنامه های وفادارسازی ، تاثیرگزار بر سبک زندگی و رفتار مصرف مخاطب

بامن پلتفرمی است که به وسیله آن می توانید نیازهای روزمره خود را برطرف نموده و به بهینه سازی هزینه های سبد زندگی خود کمک کنید.

مزایای استفاده از بامن چیست؟

  • دریافت امتیاز در هر خرید: شما در بامن به ازای تمام خریدها (تراکنش های ریالی) خود، منکس دریافت می‌کنید.
  • یکپارچگی و تجمیع جوایز: با خرید از هریک از کسب و کارهای موجود در بامن، یک امتیاز واحد به نام منکس کسب می کنید و این امتیازات با
  • ارزش در یکجا تجمیع شده و از طریق اپلیکیشن بامن به راحتی قابل خرج خواهد بود.پاداش به صورت ملموس: شما پاداش خرید خود را متناسب با هر خرید و نیاز خود دریافت می کنید.
  • ابزاری برای بهینه کردن سبد خرید: با استفاده مستمر شاهد آن خواهید بود که در بامن، خریدهای خود را بهینه تر و به صرفه تر انجام می‌دهید.